Vizyonumuz

Araştıran, sorgulayan, üreten sosyal ve evrensel bireyler yetiştirmektir.