Değer ve İlkelerimiz

Devletin kanunlarına, toplumun kurallarına, insani ve ahlaki değerlere önem veren bireyler yetiştirmek,

 Bilgiyi temel alan, dürüstlük ve tarafsızlığı ilke edinen yönetim ve öğretmen kadrosuyla çalışmak,

 İnsanlık yararına çalışmayı ant eden, bilgiyi, kaliteyi, disiplini ve sorumluluğu kendine ilke edinen sağlık meslek personeli yetiştirmek,

Kurumumuzda öğrencilerimizin ulusal ve uluslararasında kendilerini gerçekleştirmeleri için bilgi edinme, proje hazırlama, dil öğrenme, ARGE ve sosyal aktivitelere yer vermek,

Kurumumuzun eğitim ve mesleki faaliyetlerinde bilgi ve yeniliği temel alarak sürekli başarısını ve saygınlığını artırmak,

Okulumuzda, insanı merkez edinen değer anlayıından yola çıkılarak toplum değerine ve dolayısıyla tüm insanlık değerine önem veren bir anlayışı oluşturmak.